Niğde Hukuk Bürosu 1998 yılında Av. Tuba Niğde tarafından İzmir’de kurulmuştur. Hukuk büromuz çok uluslu ve yerli müvekkillerinin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak üzere; özellikle dava ve ihtilafların halli, alacakların tahsili, şirketler hukuku olmak üzere geniş bir yelpazede avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Büromuz, müvekkillerinin faaliyet gösterdiği sektörlerde geçerli olan koşulları analiz ederek, müvekkillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak hukuki çözümler sunmak için çalışmakta ve her bir müvekkiliyle uzun yıllara dayanan ilişkiler tesis etmeyi esas almaktadır.

 

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

MİRAS HUKUKU

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

 

Şirket Kurulumları
Şirket Ana Sözleşmeleri
Yabancı Şirket Şube ve İrtibat Büro Kurulumları
Genel Kurul ve Yönetim Kurulunda Temsil
Hisse Devirleri
Ticari Sözleşmeler ve Joint Venture Anlaşmalar
Şirket Tasfiyesi/Yeniden Yapılandırılması
Hukuki Görüş Verilmesi
Şirketlerin Yasalara Uygunluk Denetimi
Kurumsal Yönetim
 

• Vasiyetname Düzenlenmesi
• Vasiyetnamelerin İptali
• Miras Sözleşmesi
• Mirastan Çıkarma Davaları
• Miras Taksimi ve Saklı Pay Davaları
• Veraset İlamının Alınması
• Veraset ve İntikal Vergileri

• Tapu Kontrolleri (İrtifak,İntifa Hakları, İpotek, Rehin, Tedbir)
• Gayrimenkul iktisapları
• Mevzuata ilişkin Danışmanlık
• İnşaat, İskan Ruhsatları
• İpotek, Rehin ve Tedbir Konulması Kaldırılması
• İpotek, Rehin ve Tedbir Konulması Kaldırılması
• İrtifak, İntifa Haklarının Tesisi
• Tapu İntikalleri
• Tapuda isim tahsisi
• Gayrimenkul Satış vaadi Sözleşmeleri
• Kira Sözleşmeleri ve Tapuya Şerhi

 

 

MEDENİ HUKUK

İŞ HUKUK  
 

• Boşanma
• Ayrılık
• Evlilik Sözleşmeleri
• Mal Ayrılığı Rejimi Sözleşmeleri
• Mal Ortaklığı Sözleşmeleri
• Mal Birliği Sözleşmeleri
• Nesebin Tashihi
• Babalık Davası
• Evlat Edinme
• Velayet, Vesayet
• Kayyumluk

• Kıdem ve İhbar Tazminatları
• İş kazaları
• İş Akdinden doğan ihtilaflar
• Sigorta yükümlülükleri
• Toplu iş sözleşmeleri